Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fånge förordnad av domstol till insättning i fängelse på obestämd tid, tills han eller hon erkände sitt brott. Förfarandet användes i samband med grova brott där den legala bevisföringens viktigaste bevis, bekännelsen, inte kunde fås av den åtalade och fången betraktades som en fara för allmänheten ifall han eller hon gick fri på grund av svårigheter att bevisa brottet. Tillvägagångssättet stadgades i 1734 års lag och avskaffades 1873. I praktiken släpptes de sista bekännelsefångarna ur häktet först 1880.

Finsk beskrivning

tunnustusvanki

Vanki, jota pidettiin vangittuna niin kauan, kunnes hän tunnusti.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Hannula, Ilari , Vankeinhoitoon liittyvän lainsäädännön historia 1881–1975. Teoksessa Suomen vankeinhoidon historiaa. Katsauksia vankeinhoidon kehitykseen. Toim. Elina Suominen, s. 85–178 1 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1981 , 93.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

1700-tal
1800-tal

1734–1873
i praktiken 1880