Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samling lutherska lärodokument från 1580, tryckta 1584 och i Uppsala mötesbeslut 1593. Endräktsboken innehåller bl.a. Luthers Stora och Lilla katekes. År 1686 blev den bekännelseskrift för kyrkan i det svenska riket.

Finsk beskrivning

Yksimielisyyden kirja

Ruotsin kirkon virallinen kokoelma luterilaista oppia selittävistä teoksista eli tunnustuskirjoista vuodelta 1580, tunnetaan myös nimellä ”Liber concordiae”. Sisältää muun muassa Lutherin Vähän ja Ison katekismuksen. Vuonna 1686 siitä tuli virallinen kirkon uskontunnustus koko valtakunnassa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 94.

Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/index.html

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 525. http://runeberg.org/nf/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Latin concordia pia
Dåtida finska yhtenäiskirja