Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förvaltningsidealet om endräkt, mål för samförstånd i överenskommelsen mellan parter i tvistemål om en ämbetsmans tjänsteutövning.

Finsk beskrivning

yksimielisyys, sovinto

Hallinnollinen ideaali yksimielisyydestä, päämääränä sopimuksissa ratkaistaessa kiistoja virkamiesten virantoimituksessa.

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab .

Peterson, Claes , ”En god ämbetsman är bättre än en god lag...”. Frågan om justitiekanslern som en allmogens besvärsinstans i klagomål över kronobetjänternas ämbetsutövning (1747– 1752). I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 308– 335 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 313.

Andra språk

Latin concordia
Dåtida finska yksimielisyys