Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I diplomatiken den brevled som i synnerhet i privata brev förekommer efter dispositio, narratio eller petitio och som således avslutar brevet. Den har definierats som den del som utvecklar framställningens föremål.

Finsk beskrivning

lopetus

(diplomaattisen) kirjeen lopettava osio

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 591.

Andra språk

Inga termer på andra språk