Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den del av texten i ett medeltida diplom som innehöll kungörelseformuläret. Mot slutet av medeltiden, när användningen av arenga och narratio nästan försvann, blev publicatio textens första del.

Finsk beskrivning

kuulutusosio, tiedotusosio

keskiaikaisen asiakirjan osio, joka sisälsi ydinviestin

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIII: 569f.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

notificatio
praescriptio
promulgatio

Se vidare