Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förvaltningsidealet det allmännas och gemensammas väl, princip för handlingsväg vid konflikter mellan ämbetsmän och undersåtar.

Finsk beskrivning

yhteiseksi hyväksi

Hallinnollinen ideaali yhteiseksi hyväksi tehtävästä työstä, periaate virkamiesten ja alamaisten välisten konfliktien sovittelussa.

Källor

Peterson, Claes , ”En god ämbetsman är bättre än en god lag...”. Frågan om justitiekanslern som en allmogens besvärsinstans i klagomål över kronobetjänternas ämbetsutövning (1747– 1752). I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 308– 335 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 313.

Andra språk

Latin salus publica
Dåtida finska yhteisen hyvän puolesta