Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Såg som sågade stockar till bräder för försäljning. Stockarna köptes eller togs från egen skog. År 1807 fastslogs att anläggandet krävde landshövdingens tillstånd. Lantmätaren och häradshövdingen skulle tillsammans med en nämnd förrätta syn på stället. Landshövdingen skulle också inhämta Strömrensingsdirektionens utlåtande. Landshövdingens utslag skulle sedan underställas Kgl. Maj:t. Skattläggning för salusåg fastställdes 1688.

Finsk beskrivning

myyntisaha*, hirsimyyntisaha*; saha, joka myi hirsiä lautojen sahaamista varten

Källor

Inga källor