Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på fiske i havsområde som låg utanför byalagens och hemmanens rår och som fick nyttjas av hela landets befolkning.

Finsk beskrivning

kruunun yleiset kalavedet, kruunun yhteiset kalavedet

Nimitys kalavesistä, jotka sijaitsivat kyläkunnan ja tilojen rajojen ulkopuolella ja joita koko maan väestö sai käyttää vapaasti.

Källor

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, jemte Anwisning eller Sak-Register , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , 927–928 (Fiskestadgan 14.11.1766).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 196 (kronofiske).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska yleinen kruunun kalastuspaikka, yleinen kruununkalastus