Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den del av en handling som innehåller uppgifter om de sakförhållanden för vilka handlingen har utställts. Vanligen placerades narratio mellan publicatio och dispositio. Narratio kunde variera i omfång. I början av medeltiden kunde den vara mycket lång, men minimerades under 1200- och 1300-talen. Under slutet av medeltiden blev det vanligt att direkt från publicatio övergå till dispositio. I narratio kunde också ingå en petitio.

Finsk beskrivning

kertomus, asia, ydinteksti; keskiaikaisen asiakirjan tai tekstin ydinsisällön sisältänyt osa

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk