Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på kyrkotjänare inom den ryska ortodoxa kyrkan under senare hälften av 1800-talet. Sådana fanns även inom det ortodoxa kyrkosamfundet i Finland. Även biträde till grekisk-ortodox resepräst.

Finsk beskrivning

virrenlukija, psalminlukija

Kirkkoapulaisen nimitys venäjän ortodoksisessa kirkossa 1800-luvun jälkipuoliskolla. Psalminlukijoita esiintyi myös Suomessa. Myös matkapapin apulainen ortodoksisessa kirkossa.

Källor

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 248.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 178/1883 .

Andra språk

Tyska Psalmenleser
Ryska psalomščik