Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”En för alla bindande trosbekännelse”, antagen i Uppsala 1593, kallas också Uppsala mötes beslut om religionen, tryckt 1594. Confessio fidei innehöll de tre fornkyrkliga symbola: Augsburgska bekännelsen (Augusta invariata) och kyrkoordningen 1571, som gjordes till grund för lära och kult.

Finsk beskrivning

Kristillisen uskon tunnustus, Uppsalan kokouksen päätös vuodelta 1593

Vuonna 1593 Uppsalassa hyväksytty ja vuonna 1594 painettu uskontunnustus, joka sisälsi Augsburgin tunnustuksen sekä vuoden 1571 kirkkojärjestyksen, josta tuli kaiken opin ja uskonharjoituksen perusta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin Confessio fidei
Dåtida finska ”kaikkia sitova uskontunnustus”; Kristillisen uskon tunnustus (1593)