Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tilläggstitel för kaplan i en domkyrka.

Finsk beskrivning

konsessionaari*

tuomiokirkon kappalainen

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 204.

Andra språk

Latin confessionarius