Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bekräftelse, stadfästelse av offentligt fattat beslut.

Finsk beskrivning

vahvistus, konfirmaatio

Virallisen päätöksen vahvistaminen.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 4: 640. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk