Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den person som genom endossering överlåter växel eller annat värdepapper till någon annan.

Finsk beskrivning

siirtäjä (vekseli), dossentti

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 471.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

endossant
indossant
indossent