Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I sin helhet, alle man, fulltaligt, samfällt.

Finsk beskrivning

kokonaisuudessaan, täysilukuisena

Källor

Inga källor