Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den mellersta tredjedelen av en på slaglinje ordnad flotta.

Finsk beskrivning

laivaston pääosasto

Taisteluun järjestäytyneen laivaston keskimmäinen kolmannes.

Källor

Inga källor

Andra språk

Franska corps de bataille