Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samtliga utländska sändebud som är ackrediterade vid ett hov eller av ett statsöverhuvud.

Finsk beskrivning

diplomaattikunta

Kaikki ulkomaiset hovin tai hallitsijan akkreditoimat lähettiläät.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 482. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Franska corps diplomatique
Dåtida finska diplomaattikunta

Synonymer

diplomatiska kåren