Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kustodmöte. Möte där representanterna bestod av ledarna för kustoderna i en provins inom franciskanorden. Mötet kunde ersätta provinsialkapitlet under de år då det inte kunde sammanträda.

Finsk beskrivning

kustodien kokous*

kokous, johon osallistuivat fransiskaaniprovinssien kustodit eli valvojat

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 565.