Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föreståndare för ett kustodium inom franciskanorden. Kustorn utsågs ursprungligen av generalen, senare av provinsialministern och provinsialkapitlet. Kustoderna var medlemmar i provinsialkapitlet. I fall provinsialkapitlet inte kunde sammanträda ersattes det av kustodernas möte.

Finsk beskrivning

vartija, tarkastaja

fransiskaaniveljeskunnan alueyksikön eli kustodiumin esimies

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 565.

Andra språk

Inga termer på andra språk