Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/index.html


E

Samling lutherska lärodokument från 1580, tryckta 1584 och i Uppsala mötesbeslut 1593. Endräktsboken innehåller bl.a. Luthers Stora och Lilla katekes. År 1686 blev den bekännelseskrift för kyrkan i det svenska riket.