Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På obestämd tid, tills vidare. Uttrycket förekom sedan 1548 i kameralspråk om till exempel förläningar, i juridisk process- och straffterminologi om till exempel insättning på bekännelse, och i administrativt språkbruk om bl.a. tjänster som tillsattes tills vidare.

Finsk beskrivning

määräämätön aika, toistaiseksi

Ilmaus, joka otettiin käyttöön kameraalisessa kielessä vuonna 1548 ja joka liittyy esimerkiksi kestoltaan määrittelemättömiin läänityksiin tai virkoihin, jotka täytettiin toistaiseksi.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/