Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän benämning på tid som är föreskriven eller fastställd i lag.

Finsk beskrivning

säädetty määräaika

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab , Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 25.4.1930/150.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/