Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift i lax som på 1500-talet förekom i Kemi. Skatten hörde under medeltiden till de kyrkliga skatterna och hade pålagts av biskopen för att bönderna skulle få använda sina nät om söndagarna. Den indrogs senast 1548 till kronan.

Finsk beskrivning

säännöslohet*, sunnuntaikalastuksesta säädetty vero

Kemin seudulla 1500-luvulla käytössä ollut vero, joka maksettiin lohena. Alun perin kirkollinen vero, joka siirtyi kuitenkin viimeistään 1548 kruunun perittäväksi.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , b.

Andra språk

Inga termer på andra språk