Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1700-talet om laglig, i lag stadgad, lagenlig eller i lag tillåten.

Finsk beskrivning

laillinen, lain sallima, lakimääräinen

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 216.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1974.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 209.

Andra språk

Dåtida finska laillinen, laissa säädetty, laissa määrätty, lakimääräinen, legaalinen