Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av regementschefen beviljat avsked tills vidare, bland indelt manskap.

Finsk beskrivning

väliaikainen ero

toistaiseksi voimassa oleva ero (ruotujakoisesta armeijasta)

Källor

Garnisonsmuseet på Axevalla hed, Axvall Sverige. Militärhistorisk ordlista, http://www.garnisonsmuseet.se/ordlista.html

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 170 (interimistisk).

Andra språk

Inga termer på andra språk