Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avsked som en regementschef kunde ge en soldat vid indelt trupp mellan generalmönstringarna. Interimsavsked skulle godkännas vid följande generalmönstring eller vid annan mönstring med liknande status.

Finsk beskrivning

väliaikainen (virka)ero

Ero, jonka rykmentinpäällikkö saattoi myöntämään ruotuarmeijan sotilaalle pääkatselmusten välillä. Ero tuli hyväksyä seuraavan pääkatselmuksen yhteydessä tai muussa vastaavassa katselmuksessa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 767. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk