Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Frihetsstraff som fanns i Norden under medeltiden, men som hade en mycket liten betydelse. I gårdsrätterna omtalades upp till en månads fängelse. Fängelsestraff hade förmodligen uppkommit under inflytelse av kanonisk lag. Klostren hade egna fängelser.

Finsk beskrivning

vankeus

Vapausrngaistus, jolla ei ollut suurta merkitystä Pohjoismailla keskiajalla. Levisi alueelle todennäköisesti kanonisen lain vaikutuksesta.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 649.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 66.

Andra språk

Inga termer på andra språk