Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett fängelses styrelse sedan 1866. Fängelsedirektionen bestod av förtroendevalda och fängelsets tjänstemän, särskilt fängelsedirektören, ibland också pastorn, läkaren och en av fängelsets andra befattningshavare.

Finsk beskrivning

vankilan johtokunta

Vankilan ylin johto vuodesta 1866 lähtien. Koostui luottamustehtävään valituista henkilöistä sekä vankilan omasta väestä, joihin kuuluivat vankilanjohtaja, pastori, lääkäri sekä joku muista vankilan virkamiehistä.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1950: 86: § 15: 236 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/