Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chef för större statligt fängelse sedan senare delen av autonomin (cirka 1880). Tjänstebeteckningen användes särskilt vid straffängelse, länsfängelse eller tvångsarbetsanstalt.

Finsk beskrivning

vankilanjohtaja

Suurempikokoisen valtiollisen vankilan johtaja suunnilleen vuodesta 1880 lähtien.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1937 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 250. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 116.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/