Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Landsomfattande statligt centralfängelse för kvinnor. Fängelset bildades då straff- och arbetsfängelset för kvinnor samt länsfängelset i Tavastehus administrativt slogs samman 1927. Fängelsets tjänstemän bestod av direktör, biträdande direktör, pastor, läkare, ekonomiförståndare, arbetsledarinna, bokhållare och lärarinnor. Fängelset stod under Justitieministeriets fångvårdsavdelnings och senare Fångvårdsverkets övervakning.

Finsk beskrivning

keskus- ja lääninvankila

Hämeenlinnan keskus- ja lääninvankila

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1930, 1937, 1950.

Nuorteva, Jussi , Suomen vankeinhoidon historiaa. Suomen vankeinhoidon matrikkeli 1881–1988 2 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1989 , 35.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

central- och länsfängelse
Central- och länsfängelset i Tavastehus
Tavastehus central- och länsfängelse