Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Statskalendern förekommande benämning på länsfängelse som inrymde också ett tukthus. Ett dylikt fanns 1853–1872 bara i Åbo. Det bytte 1872 namn till centralfängelse. Från 1870-talet kallades länsfängelser som inrymde tukthus för straff- och arbetsfängelse.

Finsk beskrivning

rangaistus- ja lääninvankila

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1866, 1876.

Nuorteva, Jussi , Suomen vankeinhoidon historiaa. Suomen vankeinhoidon matrikkeli 1881–1988 2 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1989 , 35.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1853–1872

Synonymer

Straff- och länsfängelset i Åbo