Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning under autonoma tiden för vakt som övervakade fångarna under deras utevistelse på fängelsets eller tukthusets gård.

Finsk beskrivning

vankilan pihavartija

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 114.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1809–1899