Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fängelsestraff som inte inbegrep svältning av fången. Motsats: fängelse på vatten och bröd. Enkelt fängelse avskaffades senast 1889.

Finsk beskrivning

tavallinen vankeus; vankeus ilman lisäkovennuksia

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk