Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fängelse som under autonoma tiden tog emot fångar från hela landet, ursprungligen bara fängelset på Sveaborgs fästning.

Finsk beskrivning

yleinen vankila

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , II (1864): II: § 165: 162 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1837, 1862.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

Allmänna fängelset på Sveaborgs fästning