Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland 1775–1798 och från 1801 ämbetsverk, som i ett ståthållarskap/guvernement organiserade och övervakade skolväsendet samt de statliga inrättningarna inom hälso- och socialvården, det vill säga sjukhus, fattighus, hem för värnlösa barn, arbets- och korrektionsinrättningar samt apotek. I Gamla Finland var Allmänna försörjskollegiet i Viborg verksamt 1784–1813.

Finsk beskrivning

yleinen huoltokollegio

Koulu- terveys- ja sosiaalitoimesta vastannut virasto Venäjällä 1775–1798 sekä vuodesta 1801 eteenpäin.

Källor

Amburger, Erik , Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 , 10 , Leiden: Brill 1966 , 159–160.

Amburger, Erik , Ingermanland. Eine junge Provinz im Wirkungsbereich der Residenz und Weltstadt St. Petersburg – Leningrad 1980 , 454.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 3: 397–399.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 116.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 148.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 671.

Andra språk

Tyska Kollegium der allgemeinen Fürsorge, Kollegium der öffentlichen Fürsorge
Ryska prikaz obščestvennogo prisrenija
Dåtida finska yleisen huolenpidon virasto, yleisen hyväntekeväisyyden virasto

Synonymer

kollegium för allmänna fattigvården och välgörenhetsinrättningarna
kollegium för allmänna omsorgen