Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kollegium för studenter från Skara i Sorbonne. Mycket litet är känt om Skarakollegiets verksamhet. Biskop Brynolph Algotsson kan ha varit en drivande kraft. Kollegiets hus var fallfärdigt 1407 och övergavs några årtionden senare.

Finsk beskrivning

Skara-kollegium, Skarasta saapuvien opiskelijoiden asuntola Sorbonnen yliopistossa

Asuntola, jonka toiminnasta tiedetään vain vähän. Asuntola valmistui vuonna 1407, mutta se hylättiin jo muutamia vuosikymmeniä myöhemmin.

Källor

Inga källor