Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En form av slaveri. Trälen var rättslös och sågs som sin herres personliga egendom. Träldomen avskaffades officiellt i Skarastadgan 1335, för lapparna troligen 1554 när Gustav Vasa drog in birkakarlarnas skatteuppbördsrättigheter till kronan.

Finsk beskrivning

orjuus

Lakkautettiin vuonna 1335, saamelaisilta vuonna 1554, kun Kustaa Vaasa otti pirkkalaisten verotusoikeuden haltuunsa.

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 96.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 106.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 621.

Andra språk

Inga termer på andra språk