Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den form av träldom som innebar att en person på grund av fattigdom gjorde sig själv med sin eventuella egendom och sina efterkommande till trälar. Den blivande ägaren kunde vara en släkting, men också en ickebesläktad person. Gävträldom försvann under 1200-talet.

Finsk beskrivning

köyhyysorjuus*

Henkilön alentaminen orjaksi, koska hän oli liian köyhä elättämään itsensä.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIX: 22.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare