Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Överdirektör för centralt ämbetsverk (kollegium) 1623–1809 (vanligen ett riksråd).

Finsk beskrivning

kollegiopresidentti

Keskusviraston (kollegion) ylijohtaja 1623–1809, tavallisesti valtaneuvos.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 602.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , (kollegio).