Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Princip om gemensam omröstning vid beslut som var fastslagen i kollegiernas instruktion.

Finsk beskrivning

kollegiaalinen päätöksentekotapa, kollegioperiaate

Kollegioiden ohjeistukseen krijattu toimintaperiaate, jonka mukaan päätökset tehtiin yhteisellä äänestyksellä.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 204.

Andra språk

Inga termer på andra språk