Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kollegium för studenter från Linköping i Sorbonne. Kollegiet grundades i början av 1300-talet, men mycket litet är känt om dess verksamhet. I början av 1400-talet var kollegiet övergivet.

Finsk beskrivning

Linköping-kollegium, Linköpingistä saapuvien opiskelijoiden asuntola Sorbonnen yliopistossa

Perustettiin jo 1300-luvulla, mutta toiminnasta ei paljon tietoja. Toiminta lakkasi jo 1400-luvun alkuun mennessä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk