Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av Finska Hushållningssällskapet disponerade medel för befrämjande av odling av lin- och hampa. Direktiven för hur medlen skulle användas fastställdes 1814. Hushållningssällskapet skulle redovisa föregående års användning till senasten före utgången av maj.

Finsk beskrivning

pellavan- ja hampunviljelyrahasto

Suomen Talousseuran pellavan- ja hampunviljelyn edistämiseen talletetut varat. Varojen käytöstä annettiin direktiivi vuonna 1814. Varojen käytöstä tuli tehdä selvitys aina seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=6E661FDD15F1D51A20D15901F6483720?kuvailuTaso=AY&avain=1805227.KA

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1012, 1058.