Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av Finska Hushållningssällskapet disponerat statligt anslag för befrämjande av odling av lin- och hampa. Direktiven för hur medlen skulle användas fastställdes 1814. Hushållningssällskapet skulle redovisa föregående års användning till senaten före utgången av maj.

Finsk beskrivning

hampunviljelyrahasto

Suomen Talousseuran myöntämä vuosittainen määräraha pellavan ja hampun viljelyn edistämiseksi Suomessa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1058.

Andra språk

Inga termer på andra språk