Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet inom stadsförvaltningen, vilken ansvarar för stadens hamnförvaltning.

Finsk beskrivning

satamalaitos

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 862.

Andra språk

Inga termer på andra språk