Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statsmedel som beviljades Finska Hushållningssällskapet för att främja potatisodlingen i Finland.

Finsk beskrivning

perunanistutusmääräraha

Källor

Inga källor