Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskopens läroämbete, som innebar att han hade fullmakt att förkunna den kristna läran, såväl för folket som för sina präster och studerande klerker. I det fall att han inte kunde göra det hade han rätt att meddela behöriga personer ett kanoniskt uppdrag.

Finsk beskrivning

kristillisen opin opettamisen oikeus

piispalla ollut valtaoikeus kristinuskon opettamiseen alueellaan

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 617.