Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätten att lösa och binda. Den tillkom klerus enligt Matt. 16, 18, 19. Nyckelmakten gällde i vidaste mening dispositionsrätt över all kyrklig egendom, över botsakrament och kyrkotukt. Ur nyckelrätten utvecklades kyrkostraff som bannlysning och interdikt.

Finsk beskrivning

oikeus irrottaa ja sitoa; papiston oikeus valvoa kirkon omaisuutta, sakrakmentteja sekä kirkkokuria

Källor

Inga källor