Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond vars medel disponerades av Finska hushållningssällskapet. Ändamålet var att främja potatisodlingen. Hushållningssällskapet skulle, enligt bestämmelser från 1819, årligen skicka föregående års redovisning till senaten före utgången av maj.

Finsk beskrivning

Perunanistutusrahasto

Rahasto, jonka toiminnan kustansi Suomen Talousseura tarkoituksenaan edistää perunanviljelyä Suomessa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1058.

Andra språk

Inga termer på andra språk