Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mått för att mäta och beräkna de räntor som utgick i persedlar om torra varor; rymdmått i det äldre svenska måttsystemet innehållande 4,58 liter eller 1/32 tunna och 5,4961 liter eller 1/30 tunna mellan 1809–1918. Måttet användes senare närmast vid torgförsäljning av potatis, numera som stor kappe motsvarande 5 liter och liten kappe motsvarande 2 liter.

Finsk beskrivning

kappa

Tilavuuden mittayksikkö, jota käytettiin kuivista tavaroista koostuvien veroparseleiden mittaamiseen. Kooltaan 4,58 litraa tai 1/32 tynnyriä (5,4961 litraa tai 1/30 tynnyriä 1809-1918).

Källor

Inga källor