Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vetenskapligt samfund i Uppsala, grundat 1728 då föregångaren Bokwettsgillet omvandlades till en kunglig akademi. Societetens huvuduppgift var att årligen utge sina handlingar. De publicerades kvartalsvis från 1720 under titeln ”Acta literaria Sveciae”. Samfundet, som då benämndes Societas regia scientiarum Upsaliensis, upplevde en långvarig nedgång på 1740-talet. På 1770-talet återupplivades skriftserien under namnet ”Nova acta”.

Finsk beskrivning

Kuninkaallinen Tiedeseura

Uppsalassa perustettu tieteellinen yhteisö, joka syntyi vuonna 1728, kun sen edeltäjä Bokwettgillet korotettiin kuninkaalliseksi akatemiaksi.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .

Andra språk

Latin Societas regia literaria et scientiarum